Faq

Faq

Duurzaam ondernemen

 • Wat is Fair Wear Foundation?

  Fair Wear Foundation is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor betere arbeidsomstandigheden op productielocaties in 11 landen in Europa, Azië en Afrika. Meer dan 80 Europese bedrijven met ongeveer 120 merken zijn vandaag lid van Fair Wear Foundation.


 • Sinds wanneer is Fred + Ginger aangesloten bij Fair Wear Foundation?

  Fred + Ginger is sinds januari 2017 aangesloten bij Fair Wear Foundation.

 • Hoe ziet de samenwerking met Fair Wear Foundation eruit?

  Fair Wear Foundation zet zich in voor betere omstandigheden op productielocaties. Zo controleert FWF de werkomstandigheden in onze naaiateliers. Hierbij wordt er rekening gehouden met de FWF Code of Labour Practices, of de acht normen van Fair Wear Foundation:


  1. Geen dwangarbeid: een arbeider mag niet gedwongen worden om te werken of straf te krijgen als hij niet wil werken

  2. Geen discriminatie: discriminatie is verboden. In veel fabrieken werken vrouwen. Fair Wear Foundation zorgt ervoor dat de omstandigheden voor vrouwen verbeterd worden en zij niet gediscrimineerd worden

  3. Geen kinderarbeid: kinderen moeten naar school kunnen en mogen niet werken. Als ze oud genoeg zijn om te werken, moeten ze beschermd worden tegen zwaar werk en lange werktijden

  4. Recht op een gezonde en veilige werkplek: de mensen in de fabrieken hebben recht op een veilige en gezonde werkomgeving. Dit betekent dat er genoeg nooduitgangen moeten zijn, dat ze bescherming dragen bij gevaarlijk werk en dat de werkomgeving veilig en schoon is

  5. Vrijheid van vakvereniging en collectieve onderhandeling: de arbeiders hebben de vrijheid om een vereniging op te richten en inspraak te hebben over het verbeteren van arbeidsomstandigheden

  6. Geen buitensporig overwerk: de werktijden mogen maximaal 6 dagen per week, 8 uur per dag zijn. Overuren mogen niet meer dan 12 uur per week zijn en moeten uitbetaald worden

  7. Een leefbaar loon: het salaris moet voldoen aan het leefbaar loon. Hiermee moet voldaan kunnen worden aan de basisbehoeften van de arbeiders en hun familie

  8. Het recht op een wettig arbeidscontract: werknemers hebben recht op een contract, uitkeringen, verzekeringen en salaris


  Op basis van deze controle wordt er een verbeterplan opgesteld dat Fred + Ginger vervolgens samen met de leverancier moet uitvoeren. Door lid te zijn van Fair Wear Foundation, zetten we ons erin om onze leveranciers steeds te wijzen op de acht Fair Wear normen en met onze leveranciers in continuïteit aan verbeteringen te werken.


  De Fair Wear Foundation voert ook een jaarlijkse controle uit in ons hoofdkantoor - om vast te stellen dat we vanuit ons kantoor ook een steentje bijdragen aan de verbeteringen. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar ons aankoopbeleid: geven de levertijden die we vereisen voldoende ruimte om de orders te produceren of zorgt dit misschien voor het buitensporige overwerk? En zijn onze aankoopprijzen hoog genoeg om aan de werknemers in de fabrieken een eerlijk loon te betalen?


 • Hoe worden de omstandigheden op de productielocaties gecontroleerd?

  In samenspraak met Fair Wear Foundation, stellen we een jaarlijks plan op om onze productielocaties te controleren. Op basis van dit plan, worden onze productielocaties bezocht door een Fair Wear auditteam en hierbij worden er audits gedaan. Tijdens zo een audit wordt er gekeken of de Fair Wear gedragscode ook in praktijk gerespecteerd wordt en er worden ook apart interviews uitgevoerd met zowel het managementteam als de werknemers in de fabriek.


 • Heeft Fred + Ginger een Code of Conduct?

  Ja. De Fred + Ginger Code of Conduct is eigenlijk de Code of Conduct van ons moederbedrijf, FNG International. In dit document zijn al onze eisen en richtlijnen voor de leveranciers duidelijk aangegeven. De hoofdpunten van onze Code of Conduct zijn:


  1. Wettelijke naleving

  2. Geen dwangarbeid

  3. Een wettelijk arbeidscontract

  4. Vrijheid van vakvereniging

  5. Geen kinderarbeid

  6. Geen discriminatie

  7. Behandeling van werknemers

  8. Veilig en gezond werkplek
   8.1 Bouw en brandveiligheid
   8.2 Eerste hulp
   8.3 Werknemers verblijfplaats (slaapzaal)

  9. Beloningsbeleid
   9a. Een eerlijk salaris
   9b. Geen buitensporig overwerk

  10. Milieu en productveiligheid

  11. Dierenwelzijn

 • Hoe informeert Fred + Ginger de werknemers in de fabrieken over hun rechten?

  Het wordt meteen met de werknemers in de fabriek gedeeld dat wij, als een klant van die fabriek, lid zijn geworden van Fair Wear Foundation. Tijdens de eerste weken van ons lidmaatschap wordt er in de fabriek een document opgehangen: Workers Information Sheet. Dit document bevat de FWF Code of Labour Practices in de lokale taal. Zo worden de acht normen van Fair Wear Foundation bekend gemaakt aan iedereen die in de fabriek werkt. Daarnaast staat in dit document ook een hotline nummer - zodat de werknemers in de fabriek de lokale Fair Wear-team altijd kunnen bereiken en klacht indienen als hun rechten geschonden worden op de werkplek.

 • Leeft Fred + Ginger de REACH wetgeving na?

  Ja, onze producten moeten voldoen aan de REACH wetgeving. De REACH wetgeving verbiedt schadelijke chemicaliën in producten die worden verkocht in Europa. Alle chemicaliën van toepassing op onze producten zijn opgenomen in de FNG International Restricted Substances List (RSL). Deze lijst wordt altijd bijgewerkt op basis van laatste wetgeving. Al onze leveranciers worden voorzien van de meest recente versie van deze RSL en worden geacht deze regels te volgen in de productie van onze producten. Steekproefsgewijs testen wij risico producten om er zeker van te zijn dat er geen schadelijke stoffen in zitten.

 • Hoe zorgt Fred + Ginger voor het dierenwelzijn in de kledingindustrie/zijn toeleverketen?

  Fred + Ginger streeft naar het gebruik van diervriendelijke stoffen. Daarom kiezen we bewust onze materialen uit en zoeken we naar betere alternatieven. Zo hebben we er ook voor gekozen om geen bont en angora te gebruiken in onze producten. Daarnaast kiezen we voor een merinowol die afkomstig is van een leverancier die ons garandeert dat hij non mulesing wol inkoopt. Dit is wol geproduceerd op een diervriendelijke manier.


 • Wat verstaat Fred + Ginger onder duurzame mode?

  Fred + Ginger ontwerpt mode met oog voor mens en milieu. Dit betekent dat we voortdurend ons best doen om de negatieve impacten van ons bedrijf te verminderen. Door vervuiling te beperken en altijd proberen te besparen bij onze productieprocessen en transport, maar ook in ons hoofdkantoor en onze winkels, dragen we hier ons steentje bij. In samenwerking met Fair Wear Foundation werken we er voltijds aan om de werkomstandigheden op onze productielocaties te verbeteren.


 • Waar worden de kleren van Fred + Ginger geproduceerd?

  Het grootste deel van Fred & Ginger / Ginger kleren wordt geproduceerd binnen Europa, in: Portugal, Frankrijk, Bulgarije, Roemenië. Een kleiner stuk van onze collecties wordt geproduceerd buiten Europa, in: China, India en Turkije en Peru (alleen F&G).

 • Hoeveel contact heeft Fred + Ginger met zijn leveranciers?

  Onze MVO Coördinator werkt vanuit ons hoofdkantoor in Mechelen voltijds aan het ontwikkelen van ons MVO-beleid en het implementeren hiervan op onze productielocaties. Hieraan werkt ze altijd samen met onze leveranciers en dus moet ze regelmatig met hen communiceren.


  In onze drie belangrijkste productielanden buiten Europa (Turkije, India, China), krijgt onze MVO Coördinator ondersteuning van onze lokale kantoren. Daarnaast gaat een lokale MVO-officer aan de slag in deze drie landen, om onze MVO-activiteiten en -projecten makkelijker te kunnen realiseren op de productielocaties.


 • Zijn er rapporten over MVO doelstellingen?

  Elk jaar zullen wij voor Fair Wear Foundation een jaarverslag moeten maken. Hierin is te lezen over onze inzet gedurende dat jaar voor het behalen van alle MVO doelstellingen. Ons eerste jaarverslag zal in december 2017 op onze website (en ook de website van FWF) te vinden zijn. De Fair Wear “Brand Performance Check” zal hier ook bij staan.


 • Hoe kan ik als consument zelf bijdragen aan duurzame mode?

  Door het dragen van onze kleding draag je al bij. Daarnaast kun je in je eigen omgeving de invloed op het milieu beperken:


  • Je hoeft je kleding na het dragen niet elke keer te wassen. Even uithangen en luchten is vaak al voldoende.

  • Gebruik een milieuvriendelijk wasmiddel.

  • Als je kleding niet heel vuil is, kun je het prima op 30⁰C wassen. Dat is ook beter voor het behoud van je kleding.

  • Droog je was op een mooie dag eens in de buitenlucht in plaats van in de wasdroger.

  • Gooi een kledingstuk nooit weg, maar doneer het aan een organisatie die er anderen blij mee maakt of de materialen recyclet.