Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen Fred & Ginger

 

Fred & Ginger neemt haar verantwoordelijkheid op voor de impact die ze met haar producten en productieprocessen uitoefent op de maatschappij en het milieu. We willen dat onze stuks op een eerlijke manier geproduceerd worden met respect voor de mensen die hier hun werk en tijd insteken. We weten dat we dit niet van dag op dag voor 100% kunnen waarmaken. Om onze werkkrachten in de volledige productieketen de ondersteuning te geven die ze nodig hebben en te waken over hun rechten, hebben ook wij extra hulp nodig. Daarom zijn we nu lid van Fair Wear Foundation, een onafhankelijke partij die met een eerlijk en kritisch oog onze productie onder de loep neemt en ons zal begeleiden in dit proces. Wat we uiteindelijk willen bereiken is dat jij en je kinderen zich oprecht mooi kunnen voelen in onze kledij - zowel vanbinnen als vanbuiten.

 

Sustainablity report

 
 

PEOPLE

FAIR WEAR FONDATION

Onze items worden gecreëerd met veel passie en toewijding. De beste manier om onze klanten dat te laten voelen, is door ze consistente kwaliteit aan te bieden. Deze kwaliteit zien wij niet enkel in het materiaal maar ook in het respecteren van ieder individu dat betrokken is in ons productieproces.

Daarom hebben we ons in januari 2017 aangesloten bij de Fair Wear Foundation (www.fairwear.org) - een onafhankelijke organisatie die ons zal begeleiden in het verbeteringsproces van arbeidsomstandigheden in onze naaiateliers. We willen ervoor zorgen dat de werknemers van onze naaiateliers goed worden behandeld en in een veilige omgeving kunnen werken.

Lokale teams van de Fair Wear Foundation voeren controles uit bij onze productielocaties om te checken of de FWF gedragscode gerespecteerd wordt. Deze code bevat acht internationale normen: geen dwangarbeid, geen discriminatie, geen kinderarbeid, recht op een gezonde en veilige werkplek, vrijheid van vakvereniging en collectieve onderhandeling, geen buitensporig overwerk, een leefbaar loon en het recht op een wettig arbeidscontract. Op basis van deze controle en ons resultaat, wordt een verbeteringsplan opgesteld dat we daarna zullen uitvoeren in samenwerking met onze leveranciers.

De Fair Wear Foundation voert ook een jaarlijkse controle uit in ons hoofdkantoor - om vast te stellen dat we vanuit ons kantoor ook een steentje bijdragen aan de verbeteringen. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar ons aankoopbeleid: geven de levertijden die we vereisen voldoende ruimte om de orders te produceren of zorgt dit misschien voor het buitensporige overwerk? En zijn onze aankoopprijzen hoog genoeg om aan de werknemers in de fabrieken een eerlijk loon te betalen?

De eerste resultaten van zowel de controles op onze productielocaties als in ons hoofdkantoor zullen in december openbaar gemaakt worden op onze website en de website van de Fair Wear Foundation.


ONZE LOKALE KANTOREN

Fred & Ginger-kledij wordt geproduceerd zowel binnen als buiten Europa. Vanuit onze productielanden in Azië, Turkije, India en China, krijgen we ondersteuning van onze lokale kantoren. Onze MVO Coördinator werkt dagelijks samen met de collega’s van de lokale kantoren: zo zorgen we ervoor dat de communicatie met onze leveranciers veel vlotter verloopt en dat onze productielocaties vaker en sneller kunnen bezocht worden.

In elk van deze productielanden is er ook een lokale MVO-officer die voltijds bezig is met onze MVO projecten en het implementeren van onze MVO-acties op onze productielocaties - en dit allemaal in samenwerking met onze leveranciers. Zo werken we constant samen aan verbeteringen en bouwen we aan steeds sterkere en meer betrouwbare relaties met onze leveranciers.


GOEDE DOELEN

Fred & Ginger heeft altijd graag goede doelen geholpen. Hiermee krijgen we nu ondersteuning van onze nieuwe partner - de Wereld Missie Hulp - die ons gaat helpen om verschillende lokale en internationale projecten makkelijker te steunen.

Wereld Missie Hulp (WMH) is een non-profit organisatie die jaarlijks ongeveer 250 ontwikkelingsprojecten financieel, materieel en/of logistiek steunt over de hele wereld. WMH start zelf geen projecten op, maar ondersteunt andere humanitaire organisaties die WMH om hulp vragen.

Haar werking- en projectmiddelen haalt WMH hoofdzakelijk uit de inzameling van kleding die deels wordt ingezet in humanitaire projecten en zo rechtstreeks bij kansarme mensen terecht komt. Een ander deel wordt verkocht aan gescreende opkopers en met de opbrengst steunt WMH projecten over de hele wereld. WMH helpt namelijk niet alleen met kleding, maar geeft ook financiële steun aan onder andere de bouw van scholen, waterputten en ziekenhuizen. Daarnaast biedt WMH noodhulp, zoals bijvoorbeeld aan Syrië of Nepal. Wereld Missie Hulp werkt dus structureel en biedt gemeenschappen een duurzame toekomst.


PLANET

RSL

Onze producten moeten voldoen aan de REACH wetgeving. De REACH wetgeving verbiedt schadelijke chemicaliën in goederen verkocht in Europa. Alle chemicaliën van toepassing op onze producten zijn opgenomen in de FNG International Restricted Substances List (RSL). Deze lijst wordt elk jaar bijgewerkt. Al onze leveranciers zijn hiernaar verwezen en zijn verplicht om deze RSL na te volgen bij de productie van onze artikelen. Om 100% zeker te zijn dat er geen schadelijke stoffen in onze producten zitten, laten we de risico-artikelen nog een keer testen.


PRODUCT POLICY

Ons doel is niet alleen de negatieve effecten van onze bedrijfsactiviteiten te vermijden, we zouden graag nog een stapje verder gaan: we willen zoveel mogelijk bijdragen aan een positieve impact.
Om dit waar te maken, hebben we een Product Policy ontwikkeld. Hierin komen onze eisen, richtlijnen en voorkeuren voor materialen te staan. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van bont of angora wol verboden bij de productie van onze artikelen.


CONTACT

Heb je vragen over onze duurzaamheid, leuke voorstellen of is er iets wat je al altijd graag hebt willen weten over MVO? Stuur ons dan een mailtje naar: mvo@fng.eu !