Duurzaam ondernemen

fred + ginger is zich bewust van de mogelijke impact van de kledingketen op de samenleving en het milieu. Dit is wat ons ertoe aanzet om artikelen op de markt te brengen die op een eerlijke en milieuvriendelijke manier geproduceerd worden, met respect voor de mensen die zich volledig inzetten om deze te vervaardigen.

 


PEOPLE


Onze items worden gecreëerd met veel passie en toewijding. De beste manier om onze klanten dat te laten ervaren, is door ze consistent kwaliteit aan te bieden. Deze kwaliteit zien wij niet enkel in het materiaal, maar ook in het respecteren van ieder individu dat betrokken is in het productieproces.

De productie van onze artikelen is volledig uitbesteed aan onze fabrieken verspreid over de hele wereld. Om onze toeleveringsketen zo efficiënte mogelijk te monitoren, delen we de volledige lijst van alle gekende productielocaties, inclusief de naam, het adres en de details van het productieproces, met Fair Wear Foundation.

FAIR WEAR FONDATION

fred + ginger is sinds februari 2017 lid van Fair Wear Foundation (www.fairwear.org), een onafhankelijke organisatie die ons begeleidt in het verbeteringsproces van de arbeidsomstandigheden in onze naaiateliers. Het is dan ook ons doel om ervoor te zorgen dat de werknemers van onze naaiateliers goed worden behandeld, en in een veilige omgeving kunnen werken.

Lokale teams van Fair Wear Foundation voeren controles uit bij onze productielocaties om na te gaan of de FWF gedragscode gerespecteerd wordt. Deze code bevat acht internationale normen: geen dwangarbeid, geen discriminatie, geen kinderarbeid, recht op een gezonde en veilige werkplek, vrijheid van vakvereniging en collectieve onderhandeling, geen buitensporig overwerk, een leefbaar loon en het recht op een wettig arbeidscontract. Op basis van de resultaten van deze controles, wordt een verbeteringsplan opgesteld dat we daarna uitvoeren in samenwerking met onze leveranciers.

Fair Wear Foundation voert ook een jaarlijkse controle uit in ons hoofdkantoor om te achterhalen of we ook hier een steentje bijdragen aan de verbeteringen in het productieproces. De resultaten van onze eerste Brand Performance Check delen wij graag met onze klanten. Het rapport staat openbaar op de website van Fair Wear Foundation, en is hier ook terug te vinden.

 

ONZE LOKALE AANKOOPPLATFORMEN EN MVO OFFICERS

In onze drie grootste productielanden in Azië (Turkije, India en China) worden we ondersteund door onze lokale inkoopkantoren. Een nauwe samenwerking tussen het sourcing team op ons hoofdkantoor en de lokale kantoren leidt tot een vlottere communicatie met onze leveranciers. Daarnaast garandeert dit een frequente visibiliteit en aanwezigheid op de werkvloer.

FNG heeft geïnvesteerd in een toegewijd, lokaal team van MVO officers in de drie grootste productielanden, die zich specialiseren in sociale en ecologische aspecten en ervaren zijn in fabrieksaudits. Het is de verantwoordelijkheid van onze MVO officers om te controleren of onze Code of Conduct en FWF Code Of Labour Practices gerespecteerd en toegepast worden. Dit doen ze door de productielocaties regelmatig te bezoeken. De MVO officers zijn de ambassadeurs van onze visie en verspreiden deze door de fabriekseigenaars en werknemers op te leiden, bewustzijn te creëren over MVO onderwerpen en samen te werken met de managementteams uit de fabrieken om zo saneringsplannen uit te voeren.

Naast de fabrieksaudits die werden uitgevoerd bij onze meest belangrijke fabriekspartners in risicolanden, bezoekt onze MVO-coördinator van het hoofdkantoor samen met de kopers, ook de voornaamste leveranciers in Europese landen die een laag risico vormen, waaronder Portugal en Italië.

We geloven sterk in sociaal overleg, transparantie, wederzijds respect en een samenwerkingsverband. Op deze waarden focussen we ook bij onze leveranciers, wat leidt tot het opbouwen van stabiele en duurzame partnerschappen. Door een nauwe samenwerking tussen onze lokale MVO officers, ons MVO-team in ons hoofdkantoor en onze inkoopteams, willen we in eerste instantie de meest cruciale aspecten van mensenrechten, gezondheids- en veiligheidskwesties aanpakken. Het onderhouden van betrouwbare relaties met onze leveranciers is hier een belangrijk onderdeel van. 

GOEDE DOELEN

Door kleding, schoeisel en financiële donaties, helpt fred + ginger verschillende sociale initiatieven. Op die manier leveren we onze bijdrage aan de bestrijding van armoede. Om dit doel beter te verwezenlijken, hebben we ervoor gekozen om samen te werken met Wereld Missie Hulp, een wereldwijde hulporganisatie die jaarlijks ongeveer 250 ontwikkelingsprojecten financieel, materiaal en/of logistiek steunt over de hele wereld. Haar werking- en projectmiddelen haalt WMH hoofdzakelijk uit de inzameling van kleding die deels wordt ingezet in humanitaire projecten, en zo rechtstreeks bij kansarme mensen terechtkomt. Een ander deel wordt verkocht aan gescreende opkopers, en met de opbrengst steunt WMH projecten over de hele wereld. WMH helpt namelijk niet alleen met kleding, maar geeft ook financiële steun aan onder andere de bouw van scholen, waterputten en ziekenhuizen.

Op deze manier garanderen we dat onze kleding niet op een stortplaats belandt, maar wordt hergebruikt door mensen die ze echt nodig hebben of wordt gerecycleerd.

Aan het einde van elk seizoen doneren we de restanten van onze winkel uniformen aan de organisatie Moeders voor Moeders, die zich specifiek richten op moeders met jonge kinderen. Het doel van deze organisatie is om moeders met kleine kinderen materiële hulp aan te bieden, en hen te helpen om kritieke situaties te overbruggen.

Elk jaar proberen we onze hulp aan zoveel mogelijk mensen en organisaties te bieden. Daarom screent en kiest onze MVO-coördinator jaarlijks nieuwe goede doelen.

FEEL GOOD OP ONS HOOFDKANTOOR

Het beleid van ons bedrijf is om steeds te streven naar een aangename sfeer tussen de medewerkers. Het gebeurt elk jaar meermaals dat we info-momenten en teamevenementen organiseren. We zijn ons bewust van de impact die onze jobs op ons kunnen hebben, en daarom hebben de medewerkers de mogelijkheid om deel te nemen aan yoga- of zelfcoachingsessies georganiseerd in ons hoofdkantoor. Op die manier leren we omgaan met spanningen, vergeten we niet hoe we op een creatieve en positieve manier kunnen denken en herstellen we onze energiebalans.

We zijn de trotse partner van YOUCA (Youth for Change and Action, voormalig Zuiddag), die we één dag per jaar werkplekken aanbieden. Deze organisatie richt zich tot jongeren, en wordt ook gerund door jonge mensen. Ze moedigen jongeren aan om samen te werken aan een duurzame en eerlijke samenleving. Door hen bewust te maken van belangrijke sociale thema’s en hen te ondersteunen bij hun engagement, bereiken ze dit doel. Bovendien leidt ons bedrijf actief stagiairs op, en dat op bijna elke afdeling.

PLANET

Een lid zijn van MODINT, opent de mogelijkheden voor fred + ginger om continu bij te leren over duurzame materialen. MODINT informeert ons op regelmatige basis over duurzame innovaties in de fashion industrie, en begeleidt ons in het vinden van betere alternatieven. Daarnaast houden ze ons gemotiveerd om de stappen vooruit te zetten naar meer duurzame mode.

LIJST VAN VERBODEN CHEMISCHE STOFFEN | RSL

De producten die uitgebracht worden op de markt met het fred + ginger-label, moeten voldoen aan de voorwaarden van de REACH-wetgeving: deze wet verbiedt het gebruik van schadelijke chemicaliën op producten die verkocht worden binnen Europa. De betreffende chemicaliën zijn te vinden in onze lijst met verboden chemische stoffen (RSL). Deze lijst wordt continu aangepast en geüpdatet om de richtlijnen van de laatste wetgeving te volgen. Wij sluiten akkoorden met al onze leveranciers over deze wetgeving. Elk seizoen houden we willekeurige testen op onze producten als onderdeel van onze verbintenis tot de REACH-wetgeving. Onze RSL werd geüpload op de website van ons bedrijf en is toegankelijk voor het publiek.

PRODUCT POLICY

fred + ginger gaat niet alleen de verbintenis aan om negatieve effecten te vermijden die kunnen voortvloeien uit de productie van zijn artikelen. We willen daadkrachtig een stap verder gaan, leggen de focus op het maken van een positieve sociale en ecologische impact en zo willen we leiden naar een schonere textielindustrie. Daarom hebben we een Corporate Product Policy ontwikkeld, waarin we onze richtlijnen, eisen en voorkeuren voor de ethische aankoop van (duurzame) materialen beschrijven. Onze Corporate Product Policy werd geüpload op de website van ons bedrijf en is toegankelijk voor het publiek.

  

COMPANY OPERATIONS

Zowel de productie als het transport van onze producten, en het werk in onze winkels en op ons hoofdkantoor vragen een beduidende hoeveelheid energie. Daarbij komt dat de productie een enorme hoeveelheid water vraagt, en er onvermijdelijk afval wordt gecreëerd tijdens het proces. Dit is waarom wij onze focus hebben gelegd op Energie & Klimaat, Water en Afval management.

[Recycleren] In ons hoofdkantoor en al onze winkels recycleren we karton, glas, plastic, metalen en textiel apart. Onze kleerhangers en dozen worden hergebruikt.

[Duurzaam gebouw] Ons hoofdkantoor in Mechelen werd gebouwd in 2015, gebruik makend van de meest duurzame materialen en energie. De positie van het gebouw werd strategisch gekozen; slechts enkele minuten wandelen van het treinstation en vlak aan de fietssnelweg. Zowel ons hoofdkantoor als de winkels maken gebruik van LED-verlichting, en hebben bewegingssensoren. We hebben daarnaast een systeem ontwikkeld voor regenrecuperatie. Om de terugval van de bijenpopulatie te verhelpen, hebben we verschillende bijenkorven geïnstalleerd op onze groene daken. We beschikken verder over een paar bedrijfsfietsen, die steeds ter beschikking staan voor onze collega’s. Er zijn bovendien voorzieningen voor fietsers, zoals parkeerplaats, douches en kleedkamers.

[Afval minimaliseren] Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om op een slimme manier aan afvalmanagement te doen. In ons hoofdkantoor en in al onze shops maken we gebruik van ecologische glazen waterflessen. Daarnaast zijn we strikt in het vermijden van materialen van enkel gebruik, zowel in ons hoofdkantoor als in onze winkel. De keukens zijn duurzaam uitgerust met permanente benodigdheden. Na onze fotoshoots of winkel decoraties proberen we bovendien altijd een tweede thuis te vinden voor de materialen die gebruikt werden. De meerderheid wordt gedoneerd aan goede doelen of tweedehandswinkels.

Vervoer van goederen

Onze aanhoudende zoektocht naar mogelijkheden om CO2-emissie te laten dalen, brengt natuurlijk het transport van onze goederen onder onze aandacht. Dit is waarom wij altijd eerst zullen kiezen voor de meeste ecologische oplossing.

CONTACT

Heb je vragen over onze duurzaamheid, leuke voorstellen of is er iets wat je al altijd graag hebt willen weten over MVO? Stuur dan een mailtje naar mvo@fng.eu !

 

RAPPORTEN